De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas för att administrera barnomsorg. Handläggningen görs i enlighet med skollagen(2010:800). Uppgifterna sparas i 10 år. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden  Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på Dragonvägen. Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden Upplands Väsby kommun. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00, vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.


Välkommen


Här anmäler du önskemål om barnomsorg. När din anmälan är registrerad kan du via www.upplandsvasby.se/ebarnomsorg
logga in och exempelvis lämna eller justera inkomstuppgifter, registrera det schema du vill ha för ditt/dina barn samt godkänna eller säga upp platsen.

 
 Viktigt att veta: 
  • Placering på förskola/fritidshem blir giltig först när alla uppgifter är kompletta och registrerade.
  • Ändring gäller tidigast från registreringsdatum.
  • Vid platserbjudande har du 5 dagar på dig att svara.
  • Studier, aktivt arbetssökande och försörjningsstöd skall styrkas med intyg.
  • Förskoleplats erbjuds i första hand till barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
  • Säger du upp plats tillfälligt kan ny plats tidigast fås 3 månader efter avslutad placering.
  • Deltidsplacering i barnomsorgen är upp till 15 timmar per vecka. Placering över 15 timmar räknas som heltidsplacering.
Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta.


Close Help