De uppgifter du/ni lämnat behandlas i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas för att administrera barnomsorg. Handläggningen görs i enlighet med skollagen(2010:800). Uppgifterna sparas i 10 år. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er, begära rättelse samt i vissa fall begära att de raderas. 

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun. Om du/ni  anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt så kan ni i första hand vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00, vasbydirekt@upplandsvasby.se, men du har även möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.


Välkommen


Här anmäler du önskemål om barnomsorg. När din anmälan är registrerad kan du via www.upplandsvasby.se/ebarnomsorg
logga in och exempelvis lämna eller justera inkomstuppgifter samt godkänna eller säga upp platsen.

Du är välkommen att söka barnomsorg i Upplands Väsby kommun.
Vid kö erbjuds förskoleplats i första hand till barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Mer information om barnomsorg för ej folkbokförda i kommunen finns på vår hemsida, under "Ansök, hantera, säg upp plats".
 

Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta.


Close Help